MENU

Wat brengt compassie U?

... het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden

Compassie ontwikkelen door je er meer in te verdiepen

Compassie of mededogen is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van ons zelf als dat van een ander. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om daarin de verantwoordelijkheid te nemen.
 Het is een algemene eigenschap die iedereen wel heeft , alleen komt het soms door redenen niet tot bloei . Je kunt deze compassie ontwikkelen door je er meer in te verdiepen . Het vraagt ruimhartigheid naar en gezonde relatie voor jezelf en ook openheid  voor jezelf en naar ander toe.

Veel mensen lopen wel eens met langdurige problemen van welke aard dan ook of hebben een lage dunk van hun zelf. Sommige gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte, somberheid, angst, boos of wantrouwend naar andere  en of de nar de wereld. Mensen vluchten in isolement en hebben moeite om warme gevoelens te ervaren of storten zich in relaties die hen niet echt voldoening brengen. Bepaalde therapieën kunnen geen oplossing geven. Je snapt het wel maar voel het niet. Overweeg dan compassie oefeningen . Hierin wordt aangeboden oefeningen als geborgenheid, meer warmte ervaren, acceptatie en verbondenheid met je zelf en ander ervaren.

Ik kan u  uitleg geven  over hoe mensen in hun systeem zitten dat zich in hun gedrag patronen ook uiten en waarom men reageert zoals die reageert. Het heeft te maken met het brein en overleven hoe je in het leven staat. Wat je aangeleerd is via ouders en familie en sociale omgeving , cultuur. Je reageert op situaties dit doe je om te overleven.

 Je hebt de gevaar modes dit zijn types die gevoelig zijn en alert voor gevaar. Dit is net als bij paarden en mensen je kan vluchten, vechten en bevriezen. Er is een dreiging en het is net hoe of wat voor reden het ook is. Het is zelfbehoud, motivatie, emotie, ben je gevoelig of angstig, geef je er aandacht aan, ben je empathisch. Hoe uit het zich in je gedrag en of Gedragspatroon.

Je hebt ook type: Jaag modes , dit zijn mensen die altijd aan staan, competitief, kwaliteiten willen ontwikkelen, afgunstig zijn, komen aandacht voor hun eigen gevoel te kort, emoties, gedrag naar zelfverbetering willen, geen balans in beoordeling van rust status of modes kennen.
Eigenlijk mogen de mensen wat meer in hun zorgsysteem gaan staan voor compassie naar je zelf toe te ontwikkelen.

Je hebt de cirkel van compassie dan leer je pijn en lijden om wat voor reden dan ook om te gaan. Zorg voor welzijn, emoties uiten, gevoel voor normen en waarden leer van andere deel het met anderen wees toleranter met ongemak. Zoek warmte ,liefde en kalmte. Leer je brein aan te zetten en te oefen voor mildheid, vriendelijkheid. Leer je parasympatische zenuwstelsel te activeren daardoor wordt je hartslag beter en stroomt je bloed beter door je lichaam en krijg je geen lichamelijke klachten , dan wanneer je stress hebt! Als je ongezonde leven stijl hebt kun je gezondheidsklachten krijgen en wordt je ziek. Van stress stroomt je bloed niet goed, kun je depressief worden of burn-out krijgen. Daarom is het goed dat je emoties leert kennen ze kan uiten dat is zeker zinvol.

Erken boosheid d.mv mindfulness en compassie training dat houd je in balans.

Mensen kunnen soms ook moeilijk omgaan met hun innerlijke criticus. Dit komt voort uit het gevaarsysteem. Mensen schamen zich voor dingen op welke manier ze hun primaire emoties uiten. Toch beschermt schaamte ons tegen anti sociaal gedrag. B.v. zodat je niet uit de groep wordt gezet. Soms werkt het destructief je krijgt gevoel dat je niks waard bent, schaamte voor trauma iets wat je mee gemaakt hebt, minderwaardig gevoel, je bent gepest. Eigenlijk schaam je je voor je negatieve zelf beeld. Gooi het maar eens naar buiten en bespreek het eens zonder maar in je innerlijke criticus te blijven hangen . Benoem het in jezelf of verander de worden. Schuld gevoel is schaamte maar je mag het tonen het geeft sociale verbondenheid. Beken schuld dit is verantwoordelijkheid nemen.

Rouw en verlies verwerking

Paarden coaching kan helpen om met verlies en rouwen in welke vorm dan ook om te gaan, dit kan zijn; sociaal, inkomsten, baan kwijt, overleden partner, structuur kwijt, persoonlijk verlies, identiteit kwijt, geliefde kwijt, gescheiden.

Het leven is geven en nemen.

Compassie en innerlijke zelftraining is manier waarop je naar je zelf kijkt een overleef manier. Je kunt naar je zelf kijken hoe je de wereld bekijkt, herken dit, erken het, bespreek situaties, hoe is het gekomen. wat is je gedrag en kun je het aanpassen.. Probeer het nu anders aan te pakken voordat je weer in je oude systeem vervalt. Paarden kunnen jouw een spiegel voor houden en helpen in jouw ontwikkeling.

Webdesign and CMS by: Het OrangeLine logo Webdesign and CMS by: Orangeline Uitgeest - Mirrorhorses Paardencoaching